• ru

Особа з інвалідністю звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації, для отримання оригіналу направлення на забезпечення ортопедичним взуттям із необхідними документами:
– Заява про взяття на облік.
– Паспорт або свідоцтво про народження.
– Ідентифікаційний код.
– Висновок МСЕК (ЛКК).
– Індивідуальна програма реабілітації.
– Довідка про реєстрацію місця проживання (для дітей).
– Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
– Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх законний представник 
 • ОСЗН формує направлення та надає оригінал особі з інвалідністю.
 • Особа з інвалідністю самостійно обирає підприємство, яке забезпечить її ортопедичним взуттям та повідомляє ОСЗН про такий вибір.
 • Оригінал направлення передається підприємству.
 • Роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
 • Підприємство на основі оригіналу направлення формує в ЦБІ попереднє замовлення.
 • ОСЗН на підставі відкритих попередніх замовлень по підприємству («вигрузки» із ЦБІ) формує договір в ЦБІ та невід’ємний додаток до нього – Перелік ТЗР.
 • Підприємство роздруковує два примірники договору, підписує їх керівником, та надсилає до ОСЗН.
 • ОСЗН перевіряє та підписує договір, надсилає протягом 5 робочих днів один примірник підприємству, вносить скан-копію договору в ЦБІ.
 • ДОГОВІР УКЛАДЕНО
 • Підприємство протягом 40 робочих днів забезпечує Осіб з інвалідністю ортопедичним взуттям та вносить дані про забезпечення до ЦБІ.
 • ОСОБА ЗАБЕЗПЕЧЕНА ОРТОПЕДИЧНИМ ВЗУТТЯМ
 • ОСЗН формує в ЦБІ витяг з реєстру про видане Особі з інвалідністю ортопедичне взуття та надає його підприємству.
 • Підприємство формує в ЦБІ акт приймання-передачі робіт, підписує два примірники керівником та надсилає до ОСЗН разом з рахунком на оплату.
 • ОСЗН підписує акт приймання-передачі робіт, вносить його до ЦБІ та не пізніше 14 робочих днів з надходження акта здійснює оплату підприємству.
 • ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ВИКОНАНО.