• ru
Особа з інвалідністю звертається в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації, для отримання направлення на забезпечення кріслом колісним із необхідними документами:
– Заява про взяття на облік.
– Паспорт або свідоцтво про народження.
– Ідентифікаційний код.
– Висновок МСЕК (ЛКК).
– Індивідуальна програма реабілітації.
– Довідка про реєстрацію місця проживання (для дітей).
– Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
– Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх законний представник
 • В органі соціального захисту населення особа з інвалідністю обирає підприємство, яке забезпечить їх кріслом колісним.
 • Працівник органу соціального захисту населення виписує направлення на забезпечення кріслом колісним та створює цифровий договір у централізованому банку даних з проблем інвалідності.
 • Роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
 •    Підприємство протягом наступних 20-ти робочих днів проводить медичне анкетування для підбору моделі крісла колісного згідно функціональних можливостей користувача залежно від його індивідуальних потреб та подає органу соціального захисту населення згоду/відмову на забезпечення відповідним кріслом колісним.
 • Підприємство роздруковує договір та медичну анкету в 3-х екземплярах та надсилає в орган соціального захисту населення на підпис начальнику органу соціального захисту населення та особі з інвалідністю.
Після укладання тристороннього договору усі примірники договорів, підписані органом соціального захисту населення, особою з інвалідністю та підприємством, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам договору протягом 5-ти робочих днів з дати його підписання.*
 • Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації особи з інвалідністю здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з дати укладення договору.
 • Разом з кріслом колісним особі з інвалідністю надсилається акт з прийому-передачі робіт у 3-х екземплярах для підпису та зворотнього відправлення на підприємство.
 • У разі поломки крісла колісного в період гарантійного терміну експлуатації, ПП “Форвард-Орто” за власний рахунок здійснює доставку, ремонт, або заміну (якщо крісло колісне не підлягає ремонту) технічного засобу реабілітації.
 • Піcля забезпечення особи з інвалідністю кріслом колісним згідно з тристороннім договором підприємство надсилає органу соціального захисту населення рахунок та три примірники акта прийому-передачі робіт, підписані особою з інвалідністю та керівником підприємства, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.*
 • Підписані трьома сторонами акти прийому-передачі робіт надсилаються органом соціального захисту населення усім сторонам договору.
 • *даний алгоритм дій може змінюватись відповідно до побажань особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або їх законного представника, органу соціального захисту населення за згодою усіх сторін та не суперечити постанові №321 зі змінами №238 від 14 березня 2018р.

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!