• ru

Особа з інвалідністю звертається в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації, для отримання направлення на забезпечення кріслом колісним із необхідними документами:
– Заява про взяття на облік.
– Паспорт або свідоцтво про народження.
– Ідентифікаційний код.
– Висновок МСЕК (ЛКК).
– Індивідуальна програма реабілітації.
– Довідка про реєстрацію місця проживання (для дітей).
– Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
– Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх законний представник
 • Орган соціального захисту населення на підставі документів формує направлення у банку даних на забезпечення особи з інвалідністю та видає або надсилає оригінал направлення у паперовому вигляді.
  ознайомлює особу з інвалідністю з переліком підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із зазначенням контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення кріслами колісними та електронним каталогом крісел колісних, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, а також механізмом забезпечення.
 • Особа з інвалідністю обирає підприємство і повідомляє відповідний орган соціального захисту населення про вибір такого підприємства.
  Орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про вибір підприємства особою з інвалідністю повідомляє підприємство щодо такого вибору, про що робиться відповідна відмітка у банку даних.
 •   Підприємство протягом наступних 20 робочих днів подає органу соціального захисту населення згоду/відмову на забезпечення відповідним кріслом колісним особи з інвалідністю, про що підприємством робиться відповідна відмітка у банку даних.
  Орган соціального захисту населення після надання згоди підприємством готує тристоронній договір.
 • Підприємство надсилає поштою або в інший спосіб органу соціального захисту населення три примірники договору, підписані особою з інвалідністю та керівником підприємства.
 • Невід’ємним додатком до тристороннього договору є узгоджені особою з інвалідністю та підприємством анкета на виготовлення/забезпечення кріслом колісним з визначенням функціональних можливостей особи з інвалідністю.
 • Після підписання тристороннього договору усі примірники договорів, підписані органом соціального захисту населення, особою з інвалідністю, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам договору протягом п’яти робочих днів з дати його підписання.
 • Забезпечення кріслом колісним особи з інвалідністю здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з дати укладення договору.
 • Після забезпечення особи з інвалідністю кріслом колісним згідно з тристороннім договором підприємство надсилає поштою або в інший спосіб органу соціального захисту населення три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг), підписані особою з інвалідністю та керівником підприємства, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.
 • Після підписання акта приймання-передачі робіт (надання послуг) усі примірники актів, підписані органом соціального захисту населення, особою з інвалідністю та підприємством, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам договору.
 • Піcля забезпечення особи з інвалідністю кріслом колісним згідно з тристороннім договором підприємство надсилає органу соціального захисту населення рахунок та три примірники акта прийому-передачі робіт, підписані особою з інвалідністю та керівником підприємства, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.*
 • Підписані трьома сторонами акти прийому-передачі робіт надсилаються органом соціального захисту населення усім сторонам договору.
 • *даний алгоритм дій може змінюватись відповідно до побажань особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або їх законного представника, органу соціального захисту населення за згодою усіх сторін та не суперечити постанові №321 зі змінами №238 від 14 березня 2018р.