• en
  • ru

Рекомендації стосовно призначення:
травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжуються парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (без виражених залишкових деформацій), що унеможливлює самостійне пересування без додаткової опори;
загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації та субкомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливлюють самостійне пересування без додаткової опори;
наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок, поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційна кукса (тільки однієї нижньої кінцівки), хибний суглоб, дефект сегмента;
користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння;
для переміщення на вулиці та для подолання перешкод (за допомогою супроводжуючої особи).
Протипоказання стосовно призначення:
абсолютні:
суттєве обмеження рухливості обох верхніх кінцівок (можуть бути обумовлені парезами, паралічами, наслідками оперативних втручань і травм);
захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливлює самостійне пересування користувача в кріслі колісному;
порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння;
відносні:
наявність виражених залишкових явищ перенесених травм і деформацій хребта, таза;
користувач планує використовувати крісло колісне більше ніж 3 години протягом дня;
користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи низькоактивних крісел колісних;
габаритні розміри в групі низькоактивних крісел колісних не відповідають вимогам користувача та ускладнюють експлуатацію крісла колісного.

Рекомендації щодо призначення:
травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або обох нижніх кінцівок;
травма, захворювання таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражені залишкові деформації), що унеможливлює самостійне пересування без додаткової опори;
загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадіях компенсації та субкомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливлюють самостійне пересування без додаткової опори;
наслідки оперативних втручань, травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
користувач може самостійно пересуватися на вулиці та долати перешкоди або скористатись для цього допомогою супроводжуючої особи;
користувач може самостійно сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння або не може самостійно сидіти на кріслі та потребує спеціального оснащення сидіння або його додаткового налаштування.

Рекомендації щодо призначення:
травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
травма, захворювання хребта (в тому числі шийна травма) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок, тетраплегія за умови збереження часткової рухливості в ліктьовому та плечовому суглобах;
травма, захворювання таза або нижніх кінцівок, що унеможливлює самостійне пересування без додаткової опори (в тому числі виражені залишкові деформації);
загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (та інших систем і органів на стадії компенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливлюють самостійне пересування без додаткової опори;
наслідки оперативних втручань і травм нижніх кінцівок та поясу нижніх кінцівок (крім дистального відділу однієї стопи), такі як ампутаційні кукси (в тому числі обох кінцівок), хибний суглоб, дефект сегмента;
користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок або частково керувати за допомогою обох верхніх кінцівок (тетраплегія);
користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою однієї або обох верхніх кінцівок;
користувач не користується допомогою супроводжуючих осіб для пересування на вулиці та для подолання перешкод;
користувач потребує частого транспортування крісла колісного (працює, навчається, їздить громадським або власним транспортом);
користувач займається спортом на кріслі колісному;
користувач проживає в багатоповерховому будинку, в якому відсутній ліфт, або користується сходами;
користувач перебуває у трудових відносинах, зареєстрований як фізична особа – підприємець, провадить незалежну професійну діяльність, навчається, служить, займає виборну посаду.
Протипоказання стосовно призначення:
абсолютні:
відсутність двох верхніх кінцівок (або їх частин);
захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії декомпенсації, що унеможливлює самостійне переміщення в кріслі колісному;
порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
наслідки травм, операцій та загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
вік користувача не більше 70 років;
відносні:
користувач потребує встановлення додаткових опцій крісла колісного, які не доступні для групи активних крісел колісних;
користувач не потребує частого транспортування крісла колісного (не працює, не навчається, не пересувається громадським чи власним транспортом), не займається спортом на кріслі колісному.

Рекомендації щодо призначення:
травма хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або обох нижніх кінцівок;
травма хребта (в тому числі шийна) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або обох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок;
захворювання центральної чи периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності;
травма таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражена залишкова деформація), що унеможливлює самостійне пересування без додаткової опори;
загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб, що унеможливлюють самостійне пересування без додаткової опори;
наявність деформацій хребта;
дитячий церебральний параліч з вираженими порушеннями рухової активності;
користувач може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок або частково – за допомогою обох верхніх кінцівок (тетраплегія), або не може самостійно керувати кріслом колісним без допомоги супроводжуючої особи;
користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння або його додаткового налаштування;
користувач прикутий до ліжка;
користувач потребує додаткової підтримки плечового поясу та голови;
користувач не може самостійно користуватись кріслом колісним через значні вроджені вади хребта;
користувач потребує спеціальної анатомічної системи сидіння;
користувач має порушення свідомості та користується кріслом колісним за допомогою супроводжуючої особи.
Протипоказання стосовно призначення:
відносні:
захворювання серцево-судинної чи легеневої системи на стадії компенсації зі збереженням рухової активності;
користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння.

Рекомендації щодо призначення:
травма хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або обох нижніх кінцівок, що ускладнюється захворюваннями верхніх кінцівок;
травма хребта (в тому числі шийна) або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або обох нижніх кінцівок одночасно з парезом однієї або обох верхніх кінцівок;
захворювання центральної чи периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності, в тому числі верхніх кінцівок;
травма таза або нижніх кінцівок (у тому числі виражена залишкова деформація), що унеможливлює самостійне пересування без додаткової опори за наявності ампутаційних дефектів або захворювань верхніх кінцівок;
загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб;
наявність деформацій хребта зі значним обмеженням рухової активності;
дитячий церебральний параліч із вираженими порушеннями рухової активності;
користувач не може самостійно керувати кріслом колісним за допомогою обох верхніх кінцівок.
 Протипоказання стосовно призначення:
абсолютні:
психічні захворювання;
порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
виражені порушення статики та координації рухів;
стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче ніж 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають змоги керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення.

Рекомендації щодо призначення:
користувач може самостійно керувати електроскутером за допомогою обох верхніх кінцівок;
загальні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату (інших систем та органів на стадії субкомпенсації та декомпенсації) та виражені наслідки перенесених хвороб;
травма, захворювання хребта або інший тип ураження нервової системи, що супроводжується парезом чи паралічем однієї або двох нижніх кінцівок;
захворювання центральної та периферичної нервової системи, наслідки травм та оперативних втручань, що супроводжуються стрімким зниженням рухової активності, зі збереженням рухливості у плечовому поясі та верхніх кінцівках;
травма, захворювання таза або нижніх кінцівок, що унеможливлює самостійне пересування без додаткової опори;
користувач планує використовувати крісло колісне на вулиці;
користувач самостійно може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та не потребує спеціального оснащення сидіння (в тому числі анатомічного сидіння).
Протипоказання стосовно призначення:
абсолютні:
психічні захворювання;
порушення свідомості, виражені порушення поведінки, деменція;
епілепсія та інші органічні ураження центральної нервової системи чи наслідки травм, що супроводжуються значним порушенням координації рухів верхніх кінцівок;
виражені порушення статики та координації рухів;
стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче ніж 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів), що не дають змоги керувати кріслом колісним на дорогах загального призначення;
відсутність однієї або двох верхніх кінцівок (або їх частин);
захворювання та деформації (значні ушкодження та їх наслідки) після травм та операцій, що значно обмежують рухи в суглобах верхніх кінцівок;
наслідки травм, операцій та загальних захворювань, що потребують фіксації поясу верхніх кінцівок та шиї (голови);
дитячий церебральний параліч з вираженими порушеннями рухової активності;
користувач самостійно не може сидіти на кріслі без додаткових елементів підтримки та потребує спеціального оснащення сидіння (в тому числі анатомічне сидіння).